Home    QDD Home    Geschiedenis    Leden    Jaarlied  

 Fotogallerij   Foto's Reunie   Gastenboek    Varia    Links


Het Cadettenlied


Het Cadettenlied is een plechtig lied, in 1887 geschreven door P.D. van Essen op muziek van J.L. Abel. Het lied wordt meestal gebruikt als openingsnummer bij een Corpsvergadering, galadiner of feest. Het 'Bon Soir' wordt gebruikt als afsluitingslied. Het Cadettenlied wordt in de houding ten gehore gebracht, evenals het Wilhelmus en het Bon Soir. Het lied wordt gezongen door de Leden van het Cadettencorps en zij die zich verbonden voelen met het Cadettencorps. Slechts het eerste couplet wordt dan gezongen.

Cadettenlied
(Van Essen/Abel)

 

Komt wapenbroeders, Neęrlands zonen
Door 't zelfde levensdoel verwant
Met heilig vuur bezield voor 't ééne
Verknocht aan 't zelfde Vaderland
Verheft, verheft den zang
Ontbloot, ontbloot uw hoofden
En zweert met ons denzelfden eed
En zweert met ons denzelfden eed
Dien eenmaal onze vaad'ren zwoeren
Toen vreemd geweld hen zuchten deed
Dien eenmaal onze vaad'ren zwoeren
Toen vreemd geweld hen zuchten deed

 

Hetzij in 't koele, blonde Noorden
Op d'eigen grond van 't vaderland
Of in de diepe donk're wouden
Van Insulinde's lachend strand
Nooit zal een blaam uw wit besmetten
O Neęrlands fiere vlag
Zolang in Kilacadmons muren
Een enkel hart nog kloppen mag
Zolang in Kilacadmons muren
Een enkel hart nog kloppen mag

 

En mocht eenmaal de oorlogsfakkel
Weer blaken aan het Dietse strand
En vreemder dwang u weer bedreigen
U, vrijheid van ons vaderland
Dan zouden wij Cadetten tonen
Dat 't oude bloed nog in ons vloeit!
Dat liefdevuur voor Nassau's helden
Nog steeds in onze boezem gloeit
Dat liefdevuur voor Nassau's helden
Nog steeds in onze boezem gloeit

 

Komt wapenbroeders, Neęrlands zonen
Door 't zelfde levensdoel verwant
Met heilig vuur bezield voor 't ééne
Verknocht aan 't zelfde Vaderland
Komt, zweert met ons dan deze woorden
Zweert: "Trouw aan Koningin en Land"
Komt, zweert met ons dan deze woorden
Zweert: "Trouw aan Koningin en Land"

 

Terug naar Jaarlied/liederen