Home    QDD Home    Geschiedenis    Leden    Jaarlied  

 Fotogallerij   Foto's Reunie   Gastenboek    Varia    Links


Het Wilhelmus


Het Wilhelmus is sinds 10 mei 1932 het officiŽle Nederlandse volkslied. Tot die tijd werd het lied Wien Neerlands Bloed als officieel volklied gebruikt. Maar ook voor 1932 al werd het Wilhelmus bij officiŽle gelegenheden regelmatig ten gehore gebracht.

Het Wilhelmus telt vijftien coupletten.  De eerste letters van alle coupletten tezamen vormen de naam WILLEM VAN NASSOV. Het Wilhelmus is tijdens de Tachtigjarige Oorlog geschreven als eerbetoon aan Prins Willem I van Oranje, die de leider was van het Nederlandse verzet tegen de Spaanse overheersing.Willem I, ook wel Willem de Zwijger genoemd, is de stamvader van het Huis Oranje-Nassau.

Bij officiŽle gelegenheden worden doorgaans alleen het eerste en het zesde couplet gebruikt.

Het Wilhelmus 
(1e en 6e Couplet)

 

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen Bloedt,
Den Vaderland ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet;
Een Prince van Orangien
Ben ick vry onverveert.
Den Coninck van Hispangien
Heb ick altijt gheeert.

 

Mijn schilt ende betrouwen
Zijt ghy, O Godt, mijn Heer.
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaet my nimmermeer;
Dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t'aller stond
Die tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.

Ga Naar Het gehele Wilhelmus

Terug naar Jaarlied/liederen


Informatie: Rijksvoorlichtingsdienst op www.koninklijkhuis.nl