Home    QDD Home    Geschiedenis    Leden    Jaarlied  

 Fotogallerij   Foto's Reunie   Gastenboek    Varia    Links


De Kretologiemixer


Heeft U ook wel eens van die discussies waarbij U het even niet meer weet. Of die momenten dat U even Uw collega’s wil imponeren. Eind 1994 lanceerde de (toen nog) Majoor van Opdorp hiervoor de kretologiemixer. Ik wil hem U niet onthouden.  


 

Kretologiemixer

  1. descriptief

  1. endomorfe

  1. besluitvormingsmodellen

  2. projectmatige

  2. neurotische

  2. aggregatieniveaus

  3. selectieve

  3. abberatische

  3. beslissingstechnieken

  4. nomologische

  4. meta-analytische

  4. strategieën

  5. subversieve

  5. prescriptieve

  5. werkelijkheidspercepties

  6. resistente

  6. reactionaire

  6. communicatiepatronen

  7. cyclische

  7. vortex-achtige

  7. managementvraagstukken

  8. impliciete

  8. dominante

  8. systeembenaderingen

  9. disproportionele

  9. incrementele

  9. contingentietheorieën

10. iteratieve

10. congruente

10. utiliteitsfuncties

11. parallelle

11. participatieve

11. groepsprocessen

12. imperiale

12. exogene

12. na-ijleffecten

13. exorbitante

13. machiavellistische

13. belangenverstrengelingen

14. indicatieve

14. kwadratische

14. ambiguiteit

15. analoge

15. neo-rationele

15. bedrijfsrationalisatie

 

Gebruiksaanwijzing

U komt bij de samenstelling van bijvoorbeeld een statement of een gewone discussie er eventjes niet meer uit. Neem de mixer, bedenk een getal van drie cijfers (ieder cijfer kan maximaal het getal 15 zijn.). Voorbeeld 3-4-8. Het eerste cijfer staat voor het woord in kolom 1, het tweede voor het woord in kolom 2 en het derde ……  juist. Bij de combinatie 3-4-8 komt U dan tot “selectieve”, “meta-analytische” en “systeembenaderingen”. Spreek deze drie woorden in één vloeiend geheel uit, bij voorkeur met als beginzinnetje: “Is dit niet een typisch geval van …. (de drie woorden)?” of “Hebben we hier niet te maken met … (de drie woorden)?”. Uw opponent zal verbaasd staan over zoveel eruditie. Hij zal er echter beslist voor waken U te vragen naar de exacte betekenis van dit alles. Dat geeft U een comfortabele voorsprong in de discussie. Bedenk zelf de mooiste variaties. Even oefenen kan ook nooit kwaad. Ook leuk voor feesten en partijen. Uiteraard kunt U ook Uw eigen kretologiemixer samenstellen.

Persoonlijk vind ik 5-13-4 wel een leuke, maar ook 9-2-11 is een aardige.

Veel plezier.

 

Terug naar Varia