Home    QDD Home    Geschiedenis    Leden    Jaarlied  

 Fotogallerij   Foto's Reunie   Gastenboek    Varia    Links


De TEC
(Toekomstig Exit Cadetten)


Uit: Almanak 1996

 

Weledelgeboren Heer/Vrouwe,

  1. Indien u omwille van een of ander sinecuur in het behalen van uw Heilig doel wordt bedreigd, wordt u bij deze (onder voorbehoud) in de gelegenheid gesteld u aan te sluiten bij het genootschap van Toekomstig Exit Cadetten (TEC).

  2. In voornoemd geval kunt u zich, wanneer u het lidmaatschap verworven heeft, laten bij staan door de TEC bij het opstellen van een bezwaar- en/of beroepsschrift, en/of u laten adviseren in het kiezen van van uw raadsman en/of vertrouwenspersoon.

  3. Wij behouden ons het recht voor een aanvullend schrijven in te dienen waarin primaire en subsidiaire criteria van het lidmaatschap (art. 26 van de Onbekwaamheids en Eliminatie Regeling (OER) van de TEC) uiteen gezet zullen worden.

  4. "Domme jongen", wees standvastig en vastberaden.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren,

Het Bestuur

Soigneur Primaire       :    The Bruce (Nutty Bubba)
Chef Consumabel       :    Bakker
Maître de Stress          :    Strawberry Fields
Commissaris P.L.U.    :    Benny
(P.L.U.; Peace. Love & Understanding)


 

 

Terug naar Varia